TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Ekonometri

Hilal Güloğlu, Ercan Sarıdoğan, Bülent Güloğlu
TÜRKİYE’DE KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN RİSK YÖNETIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KANTİL VAR YAKLAŞIMI
 
Bu çalışmanın amacı son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de katılım bankacılığı, İslami Bankacılık ya da faizsiz bankacılık gibi isimlerle anılan bankacılık sisteminin geleneksel bankacılık sistemiyle risk yönetimi açısından karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırma yapılırken özellikle bankaların herbirinin finansal şoklara duyarlılığı ekonometrik yöntemlerle incelenmiştir. Bu bağlamda son dönemlerde White vd.(2016) tarafından geliştirilen ve risk analizlerinde sıklıkla kullanılan kantil VAR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak BIST100 de kote olan geleneksel bankalardan Akbank, Garanti Bankası, İşbankası, Yapı ve Kredi Bankası, ve katılım bankası olan Albaraka Türk’ün yerel ve küresel piyaslarla ortak kuyruk bağımlılığı (tail codependence) test edilmiştir. Daha sonra bu bankalar için günlük dinamik riske maruz değer tahmin edilmiştir. Son olarak da ulusal ve uluslararası piyasalar ile islami piyasalarda da bir şok meydana geldiğinde bankaların uzun dönem risklerinin bu şoklara tepkisi ve dirençliliği kantil VAR tekniğinden elde edilen etki tepki fonksiyonlarıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada ulusal piyasalar BIST100 endeksiyle ve uluslararası piyasalar S&P500 endeksleriyle, İslami piyasalar ise DJ Islamic Financial endeksiyle temsil edilmiştir. Çalışma sonuçları finansal krizlerden katılım bankalarının geleneksel bankalara göre daha az etkilendiğini ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler: Kantil VAR yöntemi, İslami Bankacılık, Finansal Şok


COMPARISION OF PARTICIPATING AND TRADITIONAL BANKS IN TERMS OF RISK MANAGEMENT IN TURKEY: QUANTILE VAR APPROACH
 
This study aims to compare what is named as participating banks, Islamic banks or banks without interest with the traditional banks in terms of risk management. This comparison is based on an econometric analysis which analyzes sensitivity of the two systems to financial shocks. For this purpose the quantile VAR approach which has been recently developed by White et al.(2016) has been employed. First tail codependende hypothesis between national and international financial markets and Akbank, Garanti Bankası, İş Bank, Yapı ve Kredi Bankası and Albarakatürk, which is the sole participating bank listed in Borsa Istanbul 100 index, has been tested. Then dynamic value at risks are estimated for those banks. Finally the impact of a financial shock in Islamic, national and international financial markets on those banks‘ long run risk are separately analyzed using impulse response functions obtained from quantile VAR. In this study the national stock market is represented by BIST100 index, the international financial market is represented by S&P500 index and the Islamic financial market is represented by S&P500 index. The result show that Islamic banks are less affected by financial shocks than traditional financial markets.

Keywords: Quantile VAR Approach, Islamic Banks, Financial Shock


Detay

İÇERİK