TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Makro İktisat

Y.Ercan Çalış ,Tugay Çelik
Sigortacılık Sektöründe Finansal Analiz Uygulamaları
 
Sigorta şirketlerinde finansal tablolar analizi uygulamaları, diğer tek düzen muhasebe sistemine göre kayıt yapan işletmelerle aynı yöntemlerle gerçekleştirilirken, sigorta şirketlerine özgü hesap planı ile aynı yöntemler kullanılsada sigorta şirketlerindeki farklılık gösteren bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden dolayı değişime uğramaktadır. Çalışmanın amacı, sigorta şirketlerinin finansal tablolarının diğer şirketlerle karşılaştırılarak finansal tablo analizinde farklılıklarının ortaya konulması ve özellikli bir sektör olan sigortacılıkta finansal tablo analizinin ve yorumlarının yapılarak sektörün analiz edilebilirliğinin arttırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Sigorta Şirketleri, Finansal Analiz, Sigortacılık Sektörü, Oran Analizi, Finansal Tablo, Hayat Dışı Sigortacılık


Financial Analysis Applications in Insurance Sector
 
While the financial statement analyses implementations of insurance companies are developed with the same method as routinized Accounting system which is used by other companies, though the same Accounting plan and same methods are used, the balance-sheet and income statement of an insurance company varies. The purpose of this study is to compare insurance companies with other companies and bring out the differences and enhance the financial statement analyses with remarks to be able to increase the analyses of the sector.

Keywords: Insurance Companies, Financial Analysis, Insurance Sektor, Ratio Analysis, Financial statement, Non-Life Insurance


Detay

İÇERİK