TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 9  Alan: Avrupa Birliği

Aykut ALABAYIR, Erol MUZIR
ANA NEDENLER VE UYGULAMA AŞAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
 
İhracat işlemlerinde mal mukabili ödeme şeklinin kullanımı, ihracatçı açısından yüksek risk teşkil eden bir durumdur. Buna rağmen, bu ödeme şekli çoğu ihracatçı firma tarafından sıklıkla kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Bu çalışmada, ihracatçı konumundaki şirketlerin mal mukabili ödeme şeklini kullanmalarındaki ana nedenler ve mal mukabili ödeme şeklinin kullanımı sırasında ödeme sorunuyla ya da güçlüğüyle karşılaşma durumları araştırılmıştır. Türkiye’nin 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat performansında ikinci sırada yer alan Bursa ilinde gerçekleştirilen çalışmada, büyük sanayi bölgelerinde bulunan 42 adet firma (anonim şirket ve üstü sıfata sahip) ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket çalışması yardımıyla veriler toplanmıştır. Bu kapsamda yapılan analizler neticesinde, ihracatçı şirketlerin mal mukabili ödeme şeklini kullanımı ve uygulamada ödeme sorunuyla ya da güçlüğüyle karşılaşma durumları hakkında bazı önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşletme, Dış Ticaret, İhracat, Mal Mukabili Ödeme


AN EMPIRICAL STUDY ON THE MAJOR REASONS WHY EXPORTERS CHOOSE THE CASH-AGAINST-GOODS PAYMENT METHOD AND THE RELATED PROBLEMS EXPERIENCED IN PRACTICE
 
Use of the cash-against-goods payment method in export transactions is very risky for exporters. Despite this fact, this method of payment is merely chosen and frequently used by many exporting firms. This study aims to explore both the major reasons underlying exporting firms’ willingness to use the cash-against-goods payment method and the problems associated with its use in foreign trade transactions. For this purpose, a questionnaire study has been conducted through face-to-face interviews with a sample of 42 corporations operating in Bursa which was the second city in Turkey for the years 2014, 2015 and 2016 in terms of export performance. According to the results of the tests performed using the quationnaire data, some significant conclusions have been inferred about the use of the cash-against-goods payment method and the related problems experienced by the firms.

Keywords: Business, Foreign Trade, Export, Cash-Against-Goods Payment, Reserve


Detay

İÇERİK