TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 8  Alan: Ekonometri

Mustafa Akal
AR(I)MAX TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ
 
Bu çalışmada otoregresif-hareketli ortalamalar ve sebep sonuç faktörlerini bünyesinde bulundurduğundan öngörü yeteneği yüksek olan AR(I)MAX tekniği kullanılarak Türkiye’nin enerji açığını açıklayıcı bir model geliştirilmiş ve 2012-2023 dönemi için enerji açığı öngörüsü amaçlanmıştır. Türkiye’nin enerji açığı kişi başı enerji kullanımı, ülkenin açıklık seviyesi, önceki yılların enerji açığına veya enerji ithalatına, zamana ve şoklara istatitiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda Türkiye’nin enerji açığının azaltılması için yeni politika ve stratejiler ile yeni enerji kaynakları bulunması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji açığı, enerji ithalatı, öngörü, AR(I)MAX, Turkiye


FORECASTING TURKEY’S ENERGY GAP BY AR(I)MAX TECHNIQUE
 
This study aims to explain and forecast energy gap (kt. of oil equivalent) of Turkey by AR(I)MAX technique due to its forecast accuracy advantages by accounting for autoregressive-moving average and econometric cause effect factors for the period of 2012-2023. The energy gap of Turkey is found dependable on the energy use per capita, openness level, the earlier year’s energy gap (energy import) and time factor positively and shocks, which necessitate researching new energy sources, policies and strategies to reduce the gap in this open economy.

Keywords: Energy gap, energy import, forecasting, AR(I)MAX, Turkey


Detay

İÇERİK