TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Celal Alpay Havle, Caglar Ucler
KTY: Kanıt Temelli Yalın Uygulama İçin Yapısallaştırılmış Bir Yaklaşım
 
Dayanıklı ev aletleri pazarındaki yüksek rekabetçi koşullar ürün yelpazesinin ve özelliklerinin genişlemesine ve ürün gerekliliklerinde yoğun bir artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla bu gerekliliklere uymak için üretim yapılanması ve planlaması giderek karmaşıklaşmıştır. Ayrıca gerekli tüm kısıtlar göz önüne alınmadığı ve yetersiz iyileştirme olduğu durumlarda, üretim planları uyumsuzlukla sonuçlanabilir. Bu sebepten dolayı çevrim zamanları artarak, teslimlerde gecikmelere sebep olmakta ve verim de azalmaktadır. Bu çalışmada, çevik, esnek ve yalın üretim ortamını sağlayabilmek için, değer akış haritalandırması ile ilişkilendirilen, benzetim tabanlı, “work in process” iyileştirmesini kullanan, kanıt temelli bir yaklaşım (KTY) önerilmiştir. Akabinde KTY uygulaması olarak Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden birinde bir vaka çalışması başarıyla tamamlanılarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yalın, “Work-In-Process” (WIP), Değer Akış Haritalama (DAH), Üretim Benzetimi


EBA: A STRUCTURED APPROACH FOR EVIDENCE BASED LEAN IMPLEMENTATION
 
High competition in the durable household goods market result in a wide variety of product feature requirements and thus a high number of product variations. Consequently, the scheduling and the constitution of the production shops are getting complex to suit these requirements. This might result in a mismatch to the production plans, when not considered throughout all constraints and not sufficiently improved. Therefore, cycle times do increase, resulting in delayed deliveries, which are also decreasing the efficiency. In order to assure an agile, flexible and lean shop floor arrangement, an evidence based approach (EBA) is proposed herewith, deploying work in process improvement based on simulation with associated value stream mapping. Consequently, a case study in one of the leading white good manufacturers in Turkey is conducted to demonstrate EBA successfully.

Keywords: Lean, Work-In-Process (WIP), EBA, Value Stream Mapping (VSM), Production Simulation.


Detay

İÇERİK