TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Hilal SARI ÖZGÜN, Emel SARITAŞ
Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”
 
Bireylerin finansal ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmaları için belirli bir düzeyde finansal okuryazarlık becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Finansal okuryazarlık becerisi yüksek olan bireylerde para yönetimi, risk, bireysel tasarruf eğilimlerinin farklı olması beklenmektedir. Finansal okuryazarlık becerilerine sahip olmak karşılaşılabilecek finansal problemlerin önceden belirlenip daha kolay çözebilmek ve refah seviyesini yükseltmek açısından son derece önemlidir. Türkiye’de son dönemde yaşanan finansal gelişmeler, üniversite öğrencilerini finansal kararlar almak ve para yönetimi için daha da sorumlu hale getirmiştir. Çalışmamızda Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyi ve para yönetimi tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın sonucunda öğrencilerin kredi kartı kullanımının yüksek düzeyde olduğu ve daha fazla finansal eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, Finansal Bilgi, Üniversite Öğrencileri


FINANCIAL LITERACY AND MONEY MANAGEMENT BEHAVIOURS: A RESEARCH ON VOCATİONAL COLLEGE STUDENTS
 
Knowledge of financial products and services for individuals are required to have enough financial literacy skills. It is expected to be different individual saving trends, risk and money management for individuals who has high financial literacy skills. To have financial literacy skills extremely important to pre-determined financial problems and solve easier and to rise the level of prosperity. In recent years ,financial developments in Turkey have made to students more responsible for money management and financial decisions. In this study, it has been determined about financial literacy level and money management attitude on Pamukkale University Bekilli Vocational School students . As a result of study are that students have a high level of credit card usage and have been found to need more financial education.

Keywords: Financial Literacy, Financial information, University Students


Detay

İÇERİK