TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Halkla İlişkiler

Nevin Arvas
Filistin ve İsrail Anlaşmazlığında Kullanılan Haber Yapılarının Analizi
 
İsrail devleti kurulduğundan bu yana İsrail vatandaşları ve Filistinliler arasında şiddetli bir anlaşmazlık olduğu görülmektedir. Bu anlaşmazlık sadece Ortadoğu coğrafyasındaki Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi Arap ülkelerini ilgilendirmekle kalmamış, aynı zamanda Avrupa ve tüm Amerika tarafından odaklanılan bir konu olmuştur. Ortadoğu'nun sorunları çoğu uluslararası medyada geniş yer bulmuş, bir çok haberde yer verilmiştir. Dünya insanı İsrailliler ve Filistinliler hakkında oluşturulan haberleri izleyebilir, dinleyebilir ya da okuyarak bu bilgilere ulaşabilmektedir." İsrail Hamas'ın bombardımanını durdurmak için adımlar atıyor" gibi başlıklı bir habere karşılık "BM, "Geçitleri kapatarak Gazze'yi felakete itiyor" diyor" gibi bir haber yayınlanıyor. Bu iki haber örneği her iki farklı medyanın diğer tarafı nasıl tasvir ettiğini görmek açısından son derece önemlidir. Her iki haber karşı tarafı tasvir ederken kendi tarafını da belirlemiş ve açıklamış olmaktadır. Araştırmada incelenecek olan iki haber metni medyada kullanılan haber unsurları olan 'hukuk ve düzen çerçevesi' ve 'adaletsizlik ve meydan okuma çerçevesi' açısından ele alınarak bu iki ana kare içinde analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail, haber unsurları, hukuk ve düzen çerçevesi, adaletsizlik ve meydan okuma çerçevesi


The Critique of the media frames used in the Arab-Israeli conflict
 
Since the establishment of the state of Israel, it can be seen that there have been a strong disagreement between Israelis and Palestinians. The image of this conflict has been focused not only by Arab states, including especially Egypt, Jordan, and Lebanon, but also by Europe and entire America, especially by the United States. The issues of the Middle East have been among the main concerns of most international media coverage. People would watch too many news on televisions which were created some common portraits about both Israelis and Palestinians. Two of those news, titled as “Israel takes steps to stop Hamas shelling” and “Closed crossings pushing Gaza into disaster, says UN”, are so significant to realize that how each party was portrayed by other media coverage or portrayed themselves in that disaccord. These two articles can be hold in two main frames which are law and order frame and injustice and defiance frame

Keywords: Palestine, Israel, Media Frames, Law and order frame, injustice and defiance frame


Detay

İÇERİK